Goed of slecht?

 

11 November 2013

In ons eerste bericht met resultaten vermeldden we al dat 13.782 mensen hun mening gaven over romans uit een lijst van 400 titels. De romans zijn in 2010, 2011 en 2012 het meest verkocht of uitgeleend en voor het eerst gepubliceerd in 2007 of later. We gaven de top-10 van de boeken die beoordeeld werden als het meest literair. Invullers kregen ook de vraag om de boeken te scoren op een schaal van goed naar slecht. De antwoordmogelijkheden voor de vraag naar hoe goed de invuller een boek vond, waren:

7 – Zeer goed
6 – Goed
5 – Enigszins goed
4 – Noch goed, noch slecht
3 – Enigszins slecht
2 – Slecht
1 – Zeer slecht

LET WEL: bij de eerste publicaties van de enquêteresultaten waren deze scores nog niet omgescoord: 1 stond toen nog voor ‘zeer goed’ en 7 voor ‘zeer slecht’. Omdat deze scores nogal contraintuïtief waren, hebben we ervoor gekozen de scores om te scoren. De onderzoeksresultaten op deze website zijn daarom sinds 22 mei 2014 allemaal aangepast!

Het boek dat gemiddeld de hoogste score kreeg op deze schaal is Baltische zielen van Jan Brokken (6,5). Helemaal onderaan, dus door de invullers van de enquête beoordeeld als het slechtste van alle 400 boeken, is Vijftig tinten grijs van E.L. James (3,3).

De top-10 van de boeken die als beste zijn beoordeeld uit de lijst:
(1)          Baltische zielen, Jan Brokken
(2)          *Alsof het voorbij is, Julian Barnes
(3)          *Gestameld liedboek, Erwin Mortier
(4)          *Sprakeloos, Tom Lanoye
(5)          De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet, David Mitchell
(6)          Het negerboek, Lawrence Hill
(7)          *Tonio, A.F.Th. van der Heijden
(8)          HhhH, Laurent Binet
(9)          *Norwegian Wood, Haruki Murakami
(10)        Het pantserhart, Jo Nesbo

De boeken met een asterisk ervoor staan ook in de top-10 van de als meest literair beoordeelde romans – zie het bericht van 1 november 2013. We keken toen verder naar de literaire scores voor de drie romans van E.L. James, en van werken van Herman Koch, Kluun, Grunberg en A.F.Th. van der Heijden.  We hebben voor dezelfde boeken uitgezocht hoe de invullers ze scoorden op de schaal goed – slecht. Ook hier keken we naar de gemiddelde mening van degenen die aangaven het boek te hebben gelezen en van degenen die het niet hadden gelezen maar er toch hun mening over wilden geven.

Gemiddelde scores goed – slecht van de invullers die het boek hebben gelezen / niet hebben gelezen:
3,3  /  2,0   (lit.: 2,1 / 1,7) Vijftig tinten grijs, E.L. James
4,5  / 2,0   (lit.: 2,6 / 1,6)   Vijftig tinten donkerder, E.L. James
4,6  /  1,9   (lit.: 2,6 / 1,5)   Vijftig tinten vrij, E.L. James
4,3  /  2,4   (lit.: 3,5 / 2,2)   Haantjes, Kluun
5,5  /  4,5   (lit.: 5,1 / 4,6)   Zomerhuis met zwembad, H. Koch
5,4  /  5,1   (lit.: 5,1 / 4,9)   Het diner, Herman Koch
5,8  /  5,1   (lit.: 6,1 / 5,9)   De man zonder ziekte, Arnon Grunberg
6,3  / 6,0    (lit.: 6,3 / 6,3)   Tonio, A.F.Th. van der Heijden

De scores op de schaal goed – slecht zijn in de meeste gevallen iets hoger dan die voor literair – niet literair. Vijftig tinten grijs, het eerste van de drie boeken van E.L. James, heeft een opvallend slechtere score dan het tweede en derde deel: 3,3 voor deel 1, en 4,5 en 4,6 voor Vijftig tinten donkerder en Vijftig tinten vrij.

Het Nationale Lezersonderzoek vroeg de invullers ook naar hoeveel boeken zij ongeveer per jaar lazen. Er bleken een paar veellezers te zijn, acht mensen gaven aan meer dan 350 boeken per jaar te lezen. Het gemiddelde aantal gelezen boeken per jaar is 36.

Binnenkort worden er meer resultaten uit het Nationale Lezersonderzoek op deze website geplaatst.